Samenwerking

HOE TOEVALLIG KAN HET ZIJN (2022)
Spot in samenwerking met Stichting Kerk- en fietspaden Sinderen en
Omstreken.

De Achterhoek staat wel bekend vanuit het verleden om zijn vele onverharde
kerk- en landbouwpaden. Vele van deze door de toenmalige bewoners gebruikte
paden, zijn inmiddels verdwenen. Dat gold ook voor Sinderen en omgeving.
Daarom is na een ruime voorverkenning in 2005 de “Stichting kerk- en
fietspaden Sinderen & Omgeving” opgericht.
Deze stichting heeft als doelstelling het herstel van deze oude kerkenpaden in de
omgeving van Sinderen, als ook om het aanleggen van nieuwe fiets- en
wandelpaden.
Dit enerzijds voor de bevolking van Sinderen en omgeving, maar anderzijds ook
voor recreanten en toeristen in de gemeente.

De stichting stelt zich verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van de
paden. Het streven is om de aanleg deels en het beheer volledig met vrijwilligers
uit te voeren. Op dit moment ligt er ongeveer een 13 km fietspad.
En uiteraard is de bedoeling om de paden zoveel mogelijk te laten aansluiten bij
bestaande fiets- en wandelverbindingen.
Rondom deze paden worden ook een gedeelte natuur en landschap aangelegd.
Hier wordt invulling aan gegeven samen met de gemeentelijke- en provinciale
landschapscoördinator. Waar mogelijk worden de huidige paden verfraaid met
bankjes, beplanting, bebording en ideeën vanuit de omgeving (wilgentenen
prieeltjes, landschapsschilderij, ophangen diverse soorten nestkasten,
insectenhotel enz). Dit gebeurt door een groep van ongeveer 45 enthousiaste
vrijwilligers.
Ook ontstond het idee om de paden zo nu en dan cultureel te gaan inzetten, bv
als basis voor voorstellingen.
Als eerste proef was er een muzikale wandeltocht, waar op mooie locaties
diverse lokale muziekbeoefenaars hun geluid lieten horen.
In 2014 zijn de eerste plannen ontstaan voor een samenwerking van de stichting
kerk- en fietspaden met de toneelgroep Spot, voor een “fietsende” voorstelling.
Het thema van deze voorstelling (september 2015) was het uitbeelden van het
wel en wee rondom het voormalige kasteel te Sinderen. De voorstelling werd
uitgevoerd op een aantal unieke plaatsen rondom Sinderen.
Toneelgroep Spot zorgde voor de toneeluitvoering en de stichting kerk- en
fietspaden was verantwoordelijk voor de locaties, de fietsroute, een veilige
fietstocht naar de diverse locaties en de catering.
Deze voorstelling is in totaal 8x opgevoerd was een groot succes.
Maar zoiets smaakte voor beide partijen naar meer en is besloten om een geheel
nieuwe voorstelling en op nieuwe locaties (wel weer rond Sinderen) te gaan
uitvoeren in mei 2022.

Stichting kerk- en fietspaden
Secretariaat: Kasselderstraat 4a
7065 BW Sinderen
Rabobank: 1137.07.436 Sinderen & omstreken
Tel: 0315-617035
KvK: H091537880000