SPOT SPEELT DORP

Een dorp loopt leeg, jongelui gaan studeren en komen niet meer terug. Voor jongeren die blijven is er te weinig perspectief.  Voor banen en studie moet er gereisd worden. Voortgezet onderwijs en de bibliotheek verdwijnen. De bevolking wordt relatief steeds ouder. ‘Krimp’ roept de overheid. Dan komen de beleidsplannen en subsidies. Maar wat betekent dit voor het Dorp. Hier heerst een verlammende sfeer. Dat moet anders, echt anders. De inwoners willen hun eigen toekomst bepalen.

Niks Krimp: Bloei!

Dorpsbewoners gaan met elkaar op zoek  naar nieuwe mogelijkheden en kansen. Voorwaarde voor succes is verbondenheid tussen jong en oud, nieuwkomers en van dorpsbewoners sinds generaties. Niet iedereen wil meteen zijn eigen standpunt loslaten. En er zijn oude verhalen en gebeurtenissen die blijvend een rol spelen. Want een dorp blijft een dorp en daar wordt gekletst. Maar de dorpsbewoners hebben ook veel gemeen: de liefde voor het eigene, de gemeenschap, de natuur en cultuur én de overtuiging dat het echt anders moet en ook anders kan. Al moeten mensen daarvoor soms wel hun eigen opvattingen even opzij zetten.  

Totaaltheater
DORP is zoals iedereen van Spot gewend is totaaltheater. Met muziek, zang en in samenwerking met andere verenigingen. DORP is bovendien het vervolg op RIMPELINGEN van ‘Buurtschap uit Sinderen.
Beide stukken zijn afzonderlijk te bekijken. 

Schrijver
Jan Freriks schreef DORP op basis van berichten, meningen en opvattingen van inwoners over Krimp in de Achterhoek. 
Regie
De regie is in vertrouwde handen van Annelies van Rijssen. “SPOT SPEELT DORP” verder lezen